سه شنبه، 24 فروردين 00

اتاق فکر

نتایج بررسی های کارگروه قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی در اتاق فکر تشریح شد هفدهمین نشست اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور اعضاء، ظهر امروز سه شنبه، پنجمین روز از ماه پایانی سال 1399، برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در ادامه تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی اتاق فکر، این نشست کارشناسی به بررسی گزارش این کارگروه در خصوص...
نخستین نشست کارگروه تخصصی قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی اتاق فکر برگزار شد نخستین نشست کارگروه تخصصی قوانین، ضوابط و مقررات بیمه کشاورزی اتاق فکر با حضور اعضاء کارگروه، دبیر اتاق فکر و مرادنیا پیش از ظهر امروز شنبه، دومین روز از اسفند ماه 99، برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی چالش های این حوزه و چگونگی ارائه راهکارها مطرح و همچنین طرح...
بررسی طرح های جذاب بیمه کشاورزی روی میز اتاق فکر پانزدهمین نشست فوق العاده اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور اعضاء، صبح امروز سه شنبه، بیست و یکمین روز از بهمن ماه 99، مقارن با چهل و دومین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی فرآیندهای اجرایی بیمه های کشاورزی در قالب یک بیمه نامه جامع و دربرگیرنده طرح های...
سیزدهمین نشست اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، ظهر روز سه شنبه 30 دی ماه 99، سیزدهمین نشست اعضاء اتاق فکـر صندوق بیمه کشاورزی با حضور فعال همه اعضاء در محل اتاق فکر ستاد صندوق بیمه برگزار گردید. در این نشست نخست دبیر اتاق فکر صندوق بیمه، پس گزارشی از عملکرد کارگروه های فرعی در حوزه بیمه کشاورزی فعال در اتاق فکر، به تشریح طرح های در دست...
دوازدهمین نشست اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح امروز دوشنبه 12 آبان ماه 99، دوازدهمین نشست اعضاء اتاق فکـر صندوق بیمه کشاورزی با حضور محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه برگزار گردید. در این نشست نخست صفری اصل دبیر اتاق فکر صندوق بیمه، طی گزارشی از عملکرد این کارگروه فنی – تخصصی در حوزه...
بررسی طرح بیمه های فراگیر کشاورزی روی میز اتاق فکر نهمین جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور اعضاء، صبح امروز شنبه اول شهریور ماه 99، برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی فرآیندهای اجرایی بیمه اجباری دام، مستند به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عارضه یابی و شیوه رفع موانع اجرایی...
تشکیل هفتمین نشست اتاق فکر بیمه کشاورزی هفتمین جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور دبیر و اعضاء اتاق فکر روز سه شنبه 31 تیـر ماه 99، برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی، پیش نویس قانون طرح بیمه اجباری دام، طیور و آبزیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه مبحث فرآیندهای مساله یابی در حوزه بیمه کشاورزی، پرسشنامه های عارضه یابی با تاکید بر...
ارتقاء بهره وری در بیمه کشاورزی از نگاه کارشناسان سومین جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور دبیر و اعضاء اتاق فکر صبح امروز سه شنبه 13 خرداد ماه 99، برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست کارشناسی فرآیندهای مساله یابی در حوزه بیمه کشاورزی با تاکید بر ارتقاء سطح بهره وری و تسهیم دانش سازمانی بیمه کشاورزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتنی است امروزه...
جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد صبح امروز چهارشنبه آخرین روز از اردیبهشت ماه ۹۹، دومین جلسه اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با حضور فعال اعضاء در اجرای مصوبات و تصمیمات متخذه در هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این نشست هم اندیشی دکتر صفری اصل مشاور قائم مقام و دبیر اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی با ارائه گزارشی از وضعیت تشکیل...
نخستین نشست اتاق فکر صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، مقارن ظهر امروز سه شنبه 9 اردیبهشت ماه 99، نخستین نشست اعضاء اتاق فکـر صندوق بیمه کشاورزی با حضور دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه برگزار گردید. در این نشست نخست دکتر حسن نژاد طی سخنانی بر ضرورت تشکیل اتاق فکـر در صندوق بیمه کشاورزی تاکید...