چهارشنبه، 07 اسفند 98

سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور

حضور رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور در صندوق بیمه کشاورزی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز 16 بهمن 98 دکتر شاهرخ رمضان نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور از سامانه جامع بیمه کشاورزی بازدید کرد. در این بازدید که با حضور دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره و جمعی از مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی انجام شد، نحوه اجرای...