دوشنبه، 28 مرداد 98

حضرت زهرا (س)

آئین گرامی­داشت حضرت زهرا علیها سلام برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی امروز، هفدهمین روز از بهمن 97، آئین گرامی­داشت حضرت زهرا علیها سلام در ستاد صندوق بیمه کشاورزی با حضور عموم همکاران برگزار شد.