يكشنبه، 03 شهريور 98

بیمه گذار نمونه

از بیمه گذاران نمونه تقدیر شد سی و سومین آئین تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی روز سه شنبه 11 دی ماه 97، در حضور مسؤولین عالی رتبه بخش کشاورزی در سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با انتخاب و معرفی 158 فعال و تولیدکننده برتر بخش کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در سی و سومین آئین تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی از دو تن از بیمه...