شنبه، 13 خرداد 02

استان قزوین

بخش کشاورزی نقش بسزایی در افزایش درآمد و رونق اقتصادی کشور دارد عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: بخش کشاورزی محرک اقتصاد کشور است و در شرایط کنونی تحریم، بخش کشاورزی نقش بسزایی در افزایش درآمد و رونق اقتصادی کشور دارد. عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان قزوین که با حضور مهندس فاطمه خمسه رییس سازمان جهاد کشاورزی و سایر مدیران سازمان در محل مدیریت بانک...
۴۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین زیر چتر بیمه کشاورزی ۴۲ هزار و ۳۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از این میزان اراضی کشاورزی بیمه شده، ۳۹ هزار و ۱۸۶ هکتار مزارع کشاورزی گندم است. به گفته بنیادی، ۲۱ هزار و ۵۲۰...
جلسه بیمه شاخص زراعت برگزار شد جلسه بیمه شاخص عملکرد گندم، به عنوان یکی از طرح های نوین بیمه کشاورزی که امروزه در سطح جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته رواج دارد، صبح امروز سی ام مردادماه 97 در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این جلسه که رئیس و معاون سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر شعب بانک کشاورزی و معاون خدمات بیمه ای استان...