سه شنبه، 06 اسفند 98

دام صنعتی

حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در مزارع دام صنعتی استان البرز صبح روز دوشنبه مورخ 8 مرداد ماه 97، مهندس محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با حضور در مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان البرز، ضمن بازدید از دفتر معاونت خدمات بیمه کشاورزی دراین استان، از نزدیک آخرین وضعیت بیمه محصولات تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی در استان البرز را مورد بررسی قرارداد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل...