سه شنبه، 06 اسفند 98

بیمه شاخص عملکرد

جلسه بیمه شاخص زراعت گندم دیم برگزار شد جلسه بیمه شاخص عملکرد گندم دیم، به عنوان یکی از طرح های نوین بیمه کشاورزی، صبح امروز 18 شهریورماه 97 در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این جلسه که رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی، مدیر شعب بانک کشاورزی، معاون خدمات بیمه ای استان کردستان و شماری از فعالان غیر دولتی بخش کشاورزی این...
جلسه بیمه شاخص زراعت برگزار شد جلسه بیمه شاخص عملکرد گندم، به عنوان یکی از طرح های نوین بیمه کشاورزی که امروزه در سطح جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته رواج دارد، صبح امروز سی ام مردادماه 97 در سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این جلسه که رئیس و معاون سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر شعب بانک کشاورزی و معاون خدمات بیمه ای استان...
آخرین جلسه شورای مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی در سال 96 برگزار شد صبح روز 20 اسفند ماه 96، آخرین نشست شورای مدیران ستادی در سال 1396 در محل سرای گفتگوی صندوق بیمه کشاورزی با حضور قائم مقام، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ستادی برگزار شد. در این جلسه نخست مهندس پارسا مدیرامور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی ضمن اشاره به اجرای موفق بیمه شاخص عملکرد در سه استان، از استقبال کشاورزان از طرح بیمه پایه نیز سخن...