چهارشنبه، 07 اسفند 98

اصحاب رسانه

در سال جاری تاکنون یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده است به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، بعداز ظهر سه شنبه 15 بهمن ماه 98، در نشست خبری در محل اتاق پایش و راهبری سامانه جامع بیمه کشاورزی، با بیان سیاست های جدید بیمه کشاورزی در سال جاری از پرداخت یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد...
فرهنگ سازی بیمه کشاورزی اولویت نظام ارتباطی در استمرارجلسه اخیر شورای اطلاع رسانی در حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با موضوع بررسی وضعیت کنونی فضای رسانه ای و ارتباطی کشور و مقتضیات ارتباطی نظام بیمه کشاورزی، نشست تخصصی صبح امروز 17 بهمن 96 در حضور آگاهان و اصحاب رسانه با هدف تبیین فرهنگ بیمه کشاورزی با بهره گیری از ژانر طنز در رسانه ملی در محل دفتر روابط عمومی و بین الملل ستاد صندوق بیمه...