دوشنبه، 28 مرداد 98

استان فارس

حضور استانی مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی قائم مقام و اعضاء هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی در سفری استانی وضعیت بیمه کشاورزی در استان فارس را بررسی نمودند. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی روز شنبه ششمین روز از بهمن 97، استان فارس مقصد مدیران ارشد بیمه کشاورزی کشور بود تا در ادامه سفرهای استانی از نزدیک روند اجرای بیمه کشاورزی را در این استان بررسی نمایند. دکتر محمد ابراهیم حسن...
نشست مشترک مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی با مسؤولین استان فارس پیش از ظهر امروز چهارم دی ماه 96، جلسه بررسی آخرین وضعیت بیمه گری در استان فارس با حضور قائم مقام و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی به همراه دکتر اسمعیلی نماینده محترم مردم سروستان، خرامه و کوار استان فارس در مجلس شورای اسلامی در محل ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی...