جمعه، 30 فروردين 98

دکتر ابراهیمی پاک

حضور استانی مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی قائم مقام و اعضاء هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی در سفری استانی وضعیت بیمه کشاورزی در استان فارس را بررسی نمودند. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی روز شنبه ششمین روز از بهمن 97، استان فارس مقصد مدیران ارشد بیمه کشاورزی کشور بود تا در ادامه سفرهای استانی از نزدیک روند اجرای بیمه کشاورزی را در این استان بررسی نمایند. دکتر محمد ابراهیم حسن...
بخش کشاورزی سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خسارت می بیند عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور گفت: حوادث طبیعی و غیر مترقبه سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی ایران خسارت وارد می کند. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از پایگاه خبری آب و غذا، دکتر ابراهیمی پاک در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی ابتدای امسال به علت...
بازدید مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی از سامانه جامع بیمه کشاورزی ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی بود. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی دکتر شهیدزاده مدیرعامل بانک و صندوق بیمه کشاورزی، مهندس ماهیکار عضو هیأت مدیره بانک و صندوق بیمه کشاورزی، مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، مهندس سعیدی و دکتر ابراهیمی پاک اعضاء هیأت مدیره صندوق...
جلسه بررسی همکاری های مشترک آموزشی و ترویجی بعدازظهر سه شنبه مورخ 25 مهرماه 96 ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان دکتر بصام، رئیس، معاونان و مدیران مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی و مهارتی وزارت جهاد کشاورزی بود. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در این جلسه که با هدایت دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره و جمعی از مدیران صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد، زمینه های همکاری های مشترک بررسی...