چهارشنبه، 28 آذر 97

کریم ذوالفقاری

بيش از406 ميليارد تومان تسهيلات به بخش کشاورزي استان کردستان پرداخت شده است رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان درنشست خبري با رسانه هاي گروهي استان با بيان اينکه امروز هيچ کشاورزي نمي‌تواند ادعا بکند که براي تامين ادوات کشاورزي براي دريافت تسهيلات مراجعه کرده و جواب منفي شنيده است،گفت: در مجموع بيش از 406 ميليارد تومان تسهيلات در سطح استان به بخش کشاورزي پرداخت شده که 90 درصد اين تسهيلات از...