شنبه، 29 تير 98

تفاهم نامه

تحولی نوین در توسعه بیمه چغندرقنـد در کشور تفاهم نامه صندوق بیمه کشاورزی و انجمن صنفی کارخانه های قنـد و شکر ایران مبادلـه شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در پی جلسات قبلی که با حضور سه جانبه معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنفی کارخانه های قنـد و شکر ایران و صندوق بیمه کشاورزی با اتفاق نظر در مورد توسعه پوشش حمایتی بیمه کشاورزی و تثبیت درآمد کشاورزان،برگزار شده بود...
فصل نوینی در بیمه کشاورزی با تفاهم نامه سه جانبه آغاز می شود تفاهم نامه سه جانبه فی مابین صندوق بیمه کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه مرکزی شرکت­های تعاونی تولید روستایی کشور منعقد شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی،امروز 24 مهرماه 97، به منظور توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و با هدف ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه، حمایت از سرمایه و تولیدات روستایی کشور، تفاهم نامه...
با تبادل تفاهم نامه ای سه جانبه بیمه فراگیر دام تقویت می شود همزمان با نیمه مهرماه، روز روستا و عشایر، صندوق بيمه کشاورزي میزبان معاون وزیر و رئیس سازمان امور عشایر ایران و مدیرعامل اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان بود. در راستای توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و با هدف ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه، حمایت از سرمایه و تولیدات دامی کشور، تفاهم نامه سه جانبه همکاري مشترک میان صندوق بيمه کشاورزي، سازمان...
تفاهم نامه همکاري مشترک صندوق بيمه کشاورزي و صندوق کارآفريني اميد در راستای توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و حمایت از سیاست های اشتغال مولد و پایدار در کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی و کاهش ریسک سرمایه گذاری به ویژه در مناطق روستایی، محروم و کمتر برخوردار با اتکاء به دانش، تجربه و منابع مالی مشترک تفاهم نامه همکاري مشترک میان صندوق بيمه کشاورزي و صندوق کارآفريني اميد مبادله گردید. به گزارش روابط عمومی...
تبادل تفاهم نامه صندوق بیمه کشاورزی و معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی و روان سازی ارائه بیمه های مورد نیاز بخش کشاورزی، تفاهم نامه­ ای میان صندوق بیمه کشاورزی و معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبادله گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی؛ نشست مشترکی با هدف ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه، همکاری در خصوص ارائه...
گامی نو در جهت تعادل در منابع و مصارف بیمه کشاورزی بیمه کشاورزی به عنوان یکی از ابزارهای مالی مدیریت ریسک؛ با به کارگیری تکنیک های مالی می تواند کیفیت خدمت رسانی خود را به جامعه بیمه گذاران توسعه بخشد ، از همین روی مقارن با فرخنده زادروز امیر مومنان حضرت علی علیه السلام، با اجرای طرح مدیریت منابع و مصارف در بیمه کشاورزی، استان خراسان رضوی در حوزه منابع داری اختیارات مدیریتی افزوده می شود . مهندس...
به منظور گسترش فرهنگ بیمه و ارائه بیمه های مورد نیاز بخش کشاورزی تفاهم نامه­ ای میان صندوق بیمه کشاورزی و بیمه آسیا مبادله شد. به منظور بهره­ گیری بیشتر کشاورزان از خدمات متنوع بیمه­ ای تفاهم نامه مشترکی با شرکت سهامی بیمه آسیا مبادله شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی نشست مشترکی با هدف ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه، همکاری در خصوص ارائه طرح­ های بیمه­­ ای مشترک، مشارکت در...