دوشنبه، 28 مرداد 98

کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی با توجه به ارتباط نزدیک موضوعات اقلیمی و پارامترهای هواشناختی در رخداد خسارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی با حضور دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره و شماری از مدیران و کارشناسان ستادی صندوق بیمه کشاورزی در بیست و پنجمین روز از دی ماه جاری در سرای...
کارگاه آموزشی شناسایی آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری و مقابله با آن برگزار گردید کارگاه آموزشی شناسایی آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری و مقابله با آن با هدف توسعه مهارت های فردی در محل سرای گفتگو صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، این کارگاه آموزشی یکروزه در 11 مهر ماه جاری در اجرای برنامه های آموزشی ستادی صندوق و با هدف توسعه شناخت و آگاهی...
کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه خدمات بیمه کشاورزی سراسر کشور برگزار شد کارگاه آموزشی ویژه مدیران گروه خدمات بیمه کشاورزی سراسر کشور هفتم و هشتم اردیبهشت ماه جاری در مشهد مقدس برگزار گردید. به گزارش مدیریت گروه خدمات بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی این نشست تخصصی با حضور قائم مقام، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران ستادی و استانی صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد. در این گردهمایی مهندس حسن نژاد، قائم...