يكشنبه، 17 آذر 98

کارگزاران

مجمع مشورتی کارگزاران نظام بیمه کشاورزی برگزار شد صبح چهارشنبه 19 دی ماه 97، نشست مشترک مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی با حضور اعضاء شوراهای مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این هم اندیشی، نمایندگان کارگزاران بیمه کشاورزی سراسر کشور، به عنوان بازوی اجرایی عملیات بیمه کشاورزی در پهنه...
نخستین انتخابات ملی مجمع مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی برگزار شد همسو با سیاست های بیمه کشاورزی و به منظور بهره گیری از آراء و تجارب کارگزاران بیمه کشاورزی در سطح کشور، جلسه ای روز دوشنبه 5 شهیور ماه 97 با حضور برگزیدگان شوراهای مشورتی کارگزاران بیمه کشاورزی سراسر کشور در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی، برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در این جلسه که با...
آخرین جلسه شورای مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی در سال 96 برگزار شد صبح روز 20 اسفند ماه 96، آخرین نشست شورای مدیران ستادی در سال 1396 در محل سرای گفتگوی صندوق بیمه کشاورزی با حضور قائم مقام، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ستادی برگزار شد. در این جلسه نخست مهندس پارسا مدیرامور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی ضمن اشاره به اجرای موفق بیمه شاخص عملکرد در سه استان، از استقبال کشاورزان از طرح بیمه پایه نیز سخن...
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در سفر به استان مرکزی
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در سفر به استان مرکزی: بیمه کشاورزی نیازمند حمایت دولت است مهندس محمد ابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، در ادامه سفرهای استانی در سفری یک روزه به استان مرکزی به همراه مهندس سیف اله حسین نژاد مشاور و مسؤول حوزه مدیریت صندوق بیمه کشاورزی به منظور آشنایی با موضوعات بیمه کشاورزی در حوزه اجرا و رفع موانع پیش روی، در جلسه ‌ای با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران...
بسم الله الرحمن الرحیم سخنی با کارگزاران بیمه کشاورزی درخت تناوری که اینک بیش از سی بهار از فعالیت خود را با افتخار خدمت پشت سر نهاده است، نهالی نوپا بود که بذر آن با درایت قانون گذار و مجریان قانون سر از خاک پاک میهن برآورد و شکوفه های زیبا و میوه های گوارایش نصیب جامعه کشاورزی ایران شد. این سه دهه مشحون از اندیشه و انجام محاسبات و کار ارزشمند میدانی درعرصه های پهناور کشاورزی و منابع طبیعی کشور...