پنجشنبه، 28 شهريور 98

سیستان و بلوچستان

پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران سیستان و بلوچستان مدیر شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۱۰ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان پرداخت شده است . به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، علی اکبر داورپناه، مدیر شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار بسیج در زاهدان گفت:...
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای مقابله با پدیده بیابان زایی باید با استفاده از یافته های علمی و پژوهشی برنامه ریزی های دقیقی انجام شود. به گزارش اداره­کل آموزش و روابط عمومی صندوق بیمه کشاورزی به نقل از ایرنا، علی اوسط هاشمی در نشست بررسی پدیده بیابان زایی و رویکرد های بیابان زدایی در استان افزود: برای مقابله با پدیده بیابان زایی باید به طور جدی به کارهای علمی و پژوهشی روی آورد و با استفاده...