سه شنبه، 21 مرداد 99

تویسرکان

قائم مقام بیمه کشاورزی در تویسرکان بر حمایت تمام قد بیمه کشاورزی از تولید تأکید کرد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در آخرین پنج شنبه تیرماه سال جاری، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام بیمه کشاورزی با حضور در فرمانداری شهرستان تویسرکان، ضمن بررسی دقیق موضوعات و خسارات مرتبط، بیمه کشاورزی در حوزه این شهرستان گزارشی، از آخرین وضعیت اجرای بیمه کشاورزی در کشور و شهرستان...
توسعه بیمه کشاورزی در اولویت تقابل با بحران های این بخش قرار گیرد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: توسعه بیمه کشاورزی باید در اولویت تقابل با بحران­های این بخش در صورت بروز احتمالی حوادث آسیب زا در آینده قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از ایرنا اسماعیل نجار در نشست بررسی خسارات وارده بر باغ­ها و مزارع شهرستان تویسرکان بر اثر سرمازدگی افزود:...