دوشنبه، 28 مرداد 98

زراعت

جلسه کارگروه مشترک بیمه پذیری زراعت پنبه برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح بیست و ششمین روز از دی ماه 97، سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی میزبان شماری از مدیران ستادی و استانی مرتبط با زراعت پنبه از وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه های تولیدی بود. دراین جلسه که با هدایت دکتر ابراهیمی پاک عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی و با حضور مدیران و کارشناسان اداره کل بیمه...
۴۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین زیر چتر بیمه کشاورزی ۴۲ هزار و ۳۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از این میزان اراضی کشاورزی بیمه شده، ۳۹ هزار و ۱۸۶ هکتار مزارع کشاورزی گندم است. به گفته بنیادی، ۲۱ هزار و ۵۲۰...