پنجشنبه، 11 خرداد 02

صندوق بیمه کشاورزی

برنامه تلویزیونی با موضوع پاسداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس این نهاد حمایتی در بخش کشاورزی، برنامه تلویزیونی ویژه ای با عنوان بیمه کشاورزی؛ بیمه دانش بنیان را با همکاری شبکه آموزش سیما تهیه نمود تا فعالیت­ ها، خدمات و دستاوردهای حوزه بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی و منعکس نماید. به...
معرفی طرح های بیمه کشاورزی به مناسبت سالروز تأسیس صندوق بیمه کشاورزی + فیلم با گذشت قریب به چهاردهه از فعالیت صندوق بیمه کشاورزی و نظر به توسعه و افزایش موضوعات بیمه ­ای تحت پوشش و از طرف دیگر نیاز به حمایت­ های بیمه­ ای در قبال خطرهای پیش رو، صندوق بیمه را بر آن داشت تا با بهره­ گیری از روش­ های بیمه­ ای ممکن و تجربیات سال ­های گذشته و نیز پیشینه موفق سایر کشورها و به منظور کارآیی و مطلوبیت بیمه...
الزامات تحول دیجیتال در بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس این نهاد حمایتی، مجموعه برنامه های رادیویی با عنوان "بیمه کشاورزی؛ بیمه دانش بنیان" را با همکاری شبکه رادیو یی گفتگو تهیه نموده تا فعالیت­ ها، خدمات و دستاوردهای حوزه بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی و منعکس نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی،...
سیاست های ارتقاء ضریب نفوذ بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس این نهاد حمایتی، مجموعه برنامه های رادیویی با عنوان "بیمه کشاورزی؛ بیمه دانش بنیان" را با همکاری شبکه رادیو یی گفتگو تهیه نموده تا فعالیت­ ها، خدمات و دستاوردهای حوزه بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی و منعکس نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه...
نقش بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک در بخش کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس این نهاد حمایتی، مجموعه برنامه های رادیویی با عنوان " بیمه کشاورزی؛ بیمه دانش بنیان " را با همکاری شبکه رادیو یی گفتگو تهیه نموده تا فعالیت­ ها، خدمات و دستاوردهای حوزه بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی و منعکس نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق...

صفحه‌ها