پنجشنبه، 20 بهمن 01

انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی

مورد بیمه: 
تلیسه آبستن، گاو شیری (حداکثر 8 ساله)، گوساله نر و ماده ( 9- 3 ماهه و 15 - 9 ماهه) و گاو نر تخمی، که در واحد های دامداری سنتی و بهداشتی نگهداری می شود.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
2
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)بیماریهای داخلی شامل: تب شیر یا فلجی بعد از زایمان، سندروم زمین گیری در گاو شیری، ورم پستان فوق حاد، آبسه های وسیع پستان، کور شدن حداقل سه کارتیه پستان، نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ(انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا، و انباشتگی شیردان)، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به جراحی، اتساع و زخم های خونریزی دهنده شیردان، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق (پریتونیت)، آب آوردن شکم(آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری ( TRP )، ورم پرده خارجی قلب(پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، سنگهای کیسه صفراوی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، کوری دو چشم.

ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل: سخت زایی، عفونتهای رحمی(متریت، اندومتریت، پیومتریت)، پارگی رحم، بیرون زدگی رحم بصورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس).

ج)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل: لنگش(گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.

ه)بیماریهای عفونی شامل: سل و بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، یون، تب نزله ای بدخیم، سالمونلوز،ا کتینومایکوز،ا کتینوباسیلوز.

د)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: صاعقه، سیل، زلزله، مارگزیدگی .

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه بوقلمون گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 18 هفتگی.
شماره صفحه: 
17
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله، آتش سوزی غیرعمدی(بنابه تشخیص سازمان آتش نشانی) و بارش سنگین برف وامراض آنفلوآنزا، نیوکاسل، آنتریت هموراژیک و مایکوپلاسموز و خسارتهای ناشی ازحذف کانون آلوده بنابه تشخیص و اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه اجداد تخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 68 هفتگی.
شماره صفحه: 
16
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیرعمدی (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی)وامراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز، خسارتهای ناشی ازحذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه اجداد ولاین گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 65 هفتگی.
شماره صفحه: 
15
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسار تهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله وآتش سوزی غیر عمدی (بنابه تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو ، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
گوسفند و بز بالغ و نابالغ، کوچ رو یا نیمه کوچ رو.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرار داد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تلف شدن دام در اثر خشکسالی، حمله و حوش، سیل، تگرگ، سرما و یخ زدگی، صاعقه، زلزله، حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای حین کوچ، آتش سوزی غیر عمد، مارگزیدگی، هارگزیدگی(با تائید سازمان دامپزشکی)، پرت شدن از کوه و بیمار یهای : شاربن یا سیاه زخم، تب برفکی، آنتروتوکسمی، سالمونلوز، ذات الریه فوق حاد یا پنومونی آنزئوتیک، شاربن علامتی، طاعون و نفخ کفی.

مورد بیمه: 
شتران پرورشی بالغ یا نابالغ مستقر در مراکز پرورشی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی .
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)عوامل طبیعی غیر قابل پیشگیری شامل :
زلزله، صاعقه، حمله و حوش، مار گزیدگی، هار گزیدگی، سیل، توفان شن، برق گرفتگی، حوادث و تصادفات، فرو رفتن در باتلاق .
ب)بیماریها شامل:
بروسلوز، تریپانوزومیازیس، آبله، سل، سخت زایی، پنومونی، شکستگی لگن و اندام حرکتی، کوری دو چشم، خونریزی قلبی، گری و جرب حاد، آب آوردگی شکم، بلع جسم خارجی و لاغری مفرط.

صفحه‌ها