پنجشنبه، 20 بهمن 01

انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی

مورد بیمه: 
ماهیانی که در دامنه حرارتی 40 – 15 درجه سانتی گراد رشد، زیست وتولید مثل می کنند که شامل چهار گونه کپور معمولی، کپور سرگنده، کپورنقره ای وآمور می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از نیمه اسفند ماه هر سال تا پایان اسفندماه سال بعد.
شماره صفحه: 
23
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ،توفان، زلزله، یخبندان ،تغییرات ناگهانی دمای آب(گرم شدن وسرد شدن) در اثر تغییرات جوی وکاهش اکسیژن آب در اثر تغییرات جوی خشکسالی وبیماری ها.

مورد بیمه: 
ماهیانی که در دامنه حرارتی 17 – 7 درجه سانتیگراد رشد، زیست وتولید مثل می کنند ونوع گونه تحت پوشش بیمه، قزل آلای رنگین کمان می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد بیمه به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
20
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، توفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب (درا ثر کاهش دبی آب) ناشی از تغییرات جوی وخشکسالی ،تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از بارا ن های سیل آسا، رگبار، تگرگ، ذوب برف، خشکسالی وکاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی وبیماری ها.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه پرورشی بلدرچین گوشتی و همچنین بلدرچین مادر.
مناطق تحت پوشش: 
برای بلدرچین گوشتی 42 روز و برای بلدرچین مادر از روز چهل و سوم (اول هفته هفتم) تا پایان 154 روزگی (پایان هفته بیست و دوم).
مدت پوشش بیمه: 
سراسر کشور
شماره صفحه: 
19
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوادث قهری از قبیل سیل، توفان ، صاعقه، زلزله، آتش سوزی غیرعمدی (بنابه تشخیص سازمان آتش نشانی) و بارش سنگین برف و امراض آنفلوآنزا، نیوکاسل، آنتریت هموراژیک و مایکوپلاسموز و خسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور

مورد بیمه: 
تخم نوغان هیبرید، لاروهای کرم ابریشم استقرار یافته در مزرعه و پیله های تر حاصل تا پایان مرحله برداشت، که واجد شرایط بیمه پذیری باشند.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای : گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، خراسان رضوی.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان دريافت تخم نوغان تا زمان برداشت پيله تر(50 روز)
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل قهری و طبیعی شامل : زلزله، توفان، تگرگ، صاعقه، سیل، بارندگی سیل آسا و مداوم، نوسانات شدید درجه حرارت، رطوبت و بیماریهایی شامل: موسکاردین، فلاشری، گراسری، پبرین و بیماریهای آسپرژیلوسی.

مورد بیمه: 
کندوهای مدرن پرورشی زنبور عسل با کلنی های موجود در آن که در زنبورستان های واجد شرایط بیمه مستقر می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
10
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

حوادث حین حمل و نقل و جابجائی هنگام کوچ، بارندگی سیل آسا، خشکسالی، سرما و گرمای ناگهانی، حمله و حوش، سمپاشی، آتش سوزی غیر عمد، سیل، زلزله، توفان، صاعقه و آفات و بیماریهای : لوک آمریکائی و اروپائی، نوزما، بیماری ویروسی فلجی مزمن، کنه واروا، کنه آکارین و کنه کلارا وهمچنین عارضه کاهش غیر طبیعی جمعیت پروازی کندو یا .CCD

مورد بیمه: 
بیمه شتر مرغ از سن پایان 3 ماهگی تا پایان 15 سالگی(در مورد شتر مرغ های مولد) راشامل می گردد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
18
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، توفان، صاعقه، آتش سوزی، غیر عمدی، زلزله، دویدن شترمرغ به سوی حصارها و بریده شدن گردن، پاها و سایر نقاط بدن، صدمات فیزیکی ، بیماریهای نیوکاسل، آنفلوآنزا، آنتریت نکروزان ، بلع جسم خارجی، یبوست و انباشتگی دستگاه گوارش.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه مادر گوشتی وتخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
طیور مادر گوشتی: از یک روزگی تا پایان 65 هفتگی. طیور مادر تخمگذار: از یک روزگی تا پایان 68 هفتگی.
شماره صفحه: 
14
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی وحوداث قهری از قبیل سیل ، توفان، صاعقه، زلزله وآتش سوزی غیرعمدی (بنابه تشخیص سازمان آت شنشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت ، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 48 روزگی.
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیر عمدی (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز و خسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنا به تشخیص و اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
اسب های نژاد عرب، ترکمن، کردی، اسبچه خزر و .... از آغاز 7 ماهگی تا پایان 12 سالگی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرار داد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
7
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

دل دردهای شدید منجر به مرگ، قولنج، ناراحتی های گوارشی منجر به مرگ، ذات الریه، ذات الجنب، نقص عضو و صدمات منجر به از کار افتادن اندام حرکتی، مشمشه، گوروم، مار گزیدگی، هار گزیدگی، سخت زایی، خفگی، کوری دو چشم، حوادث حین آماده سازی منجر به نقص عضو یا مرگ، سیل و زلزله .

مورد بیمه: 
بیمه گاومیش شامل تلیسه آبستن و گاومیش (حداکثر 12 ساله)، گوساله نر وماده ( 10 - 3 ماهه و 10 ماه به بالا) و گاومیش تخمی (حداکثر 6 ساله)، که در واحدهای پرورشی واجد شرایط نگهداری می شود.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)بیمار یهای داخلی شامل: تب شیر یا فلجی بعد از زایمان، سندروم زمین گیری، ورم پستان فوق حاد، نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی شیردان)، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به درمان، اتساع و زخمهای خونریزی دهنده شیردان، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق )پریتونیت(، آب آوردن شکم (آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری(TRP)، ورم پرده خارجی قلب (پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، کوری دو چشم، مسمومیت های ناشی از پسابهای صنعتی.
ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل: سخت زایی، عفونتهای رحمی (متریت، اندومتریت، پیومتریت)، پارگی رحم، بیرون زدگی رحم بصورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس).
ج)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل: لنگش (گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.
د)بیماریهای عفونی شامل: سل و بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، یون، تب نزله ای بدخیم، سالمونلوز، کزاز.
ه)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: صاعقه، سیل، زلزله، مارگزیدگی .

صفحه‌ها