شنبه، 13 خرداد 02

انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه تخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 80 هفتگی.
شماره صفحه: 
13
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیرعمد (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلور، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه گوشتی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 48 روزگی.
شماره صفحه: 
12
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیر عمدی (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز و خسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنا به تشخیص و اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
تخم نوغان هیبرید، لاروهای کرم ابریشم استقرار یافته در مزرعه و پیله های تر حاصل تا پایان مرحله برداشت، که واجد شرایط بیمه پذیری باشند.
مناطق تحت پوشش: 
استانهای : گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، خراسان رضوی.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان دريافت تخم نوغان تا زمان برداشت پيله تر(50 روز)
شماره صفحه: 
11
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

عوامل قهری و طبیعی شامل : زلزله، توفان، تگرگ، صاعقه، سیل، بارندگی سیل آسا و مداوم، نوسانات شدید درجه حرارت، رطوبت و بیماریهایی شامل: موسکاردین، فلاشری، گراسری، پبرین و بیماریهای آسپرژیلوسی.

مورد بیمه: 
کندوهای مدرن پرورشی زنبور عسل با کلنی های موجود در آن که در زنبورستان های واجد شرایط بیمه مستقر می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
10
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

حوادث حین حمل و نقل و جابجائی هنگام کوچ، بارندگی سیل آسا، خشکسالی، سرما و گرمای ناگهانی، حمله و حوش، سمپاشی، آتش سوزی غیر عمد، سیل، زلزله، توفان، صاعقه و آفات و بیماریهای : لوک آمریکائی و اروپائی، نوزما، بیماری ویروسی فلجی مزمن، کنه واروا، کنه آکارین و کنه کلارا وهمچنین عارضه کاهش غیر طبیعی جمعیت پروازی کندو یا .CCD

مورد بیمه: 
گوسفند و بز بالغ و نابالغ، کوچ رو یا نیمه کوچ رو.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرار داد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
9
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

تلف شدن دام در اثر خشکسالی، حمله و حوش، سیل، تگرگ، سرما و یخ زدگی، صاعقه، زلزله، حوادث حمل و نقل و تصادفات جاده ای حین کوچ، آتش سوزی غیر عمد، مارگزیدگی، هارگزیدگی(با تائید سازمان دامپزشکی)، پرت شدن از کوه و بیمار یهای : شاربن یا سیاه زخم، تب برفکی، آنتروتوکسمی، سالمونلوز، ذات الریه فوق حاد یا پنومونی آنزئوتیک، شاربن علامتی، طاعون و نفخ کفی.

مورد بیمه: 
شتران پرورشی بالغ یا نابالغ مستقر در مراکز پرورشی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی .
شماره صفحه: 
8
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)عوامل طبیعی غیر قابل پیشگیری شامل :

زلزله، صاعقه، حمله و حوش، مار گزیدگی، هار گزیدگی، سیل، توفان شن، برق گرفتگی، حوادث و تصادفات، فرو رفتن در باتلاق .

ب)بیماریها شامل:

بروسلوز، تریپانوزومیازیس، آبله، سل، سخت زایی، پنومونی، شکستگی لگن و اندام حرکتی، کوری دو چشم، خونریزی قلبی، گری و جرب حاد، آب آوردگی شکم، بلع جسم خارجی و لاغری مفرط.

مورد بیمه: 
اسب های نژاد عرب، ترکمن، کردی، اسبچه خزر و .... از آغاز 7 ماهگی تا پایان 12 سالگی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرار داد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
7
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

دل دردهای شدید منجر به مرگ، قولنج، ناراحتی های گوارشی منجر به مرگ، ذات الریه، ذات الجنب، نقص عضو و صدمات منجر به از کار افتادن اندام حرکتی، مشمشه، گوروم، مار گزیدگی، هار گزیدگی، سخت زایی، خفگی، کوری دو چشم، حوادث حین آماده سازی منجر به نقص عضو یا مرگ، سیل و زلزله .

مورد بیمه: 
بیمه گاومیش شامل تلیسه آبستن و گاومیش (حداکثر 12 ساله)، گوساله نر وماده ( 10 - 3 ماهه و 10 ماه به بالا) و گاومیش تخمی (حداکثر 6 ساله)، که در واحدهای پرورشی واجد شرایط نگهداری می شود.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
6
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)بیمار یهای داخلی شامل: تب شیر یا فلجی بعد از زایمان، سندروم زمین گیری، ورم پستان فوق حاد، نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی شیردان)، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به درمان، اتساع و زخمهای خونریزی دهنده شیردان، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق )پریتونیت(، آب آوردن شکم (آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری(TRP)، ورم پرده خارجی قلب (پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، کوری دو چشم، مسمومیت های ناشی از پسابهای صنعتی.

ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل: سخت زایی، عفونتهای رحمی (متریت، اندومتریت، پیومتریت)، پارگی رحم، بیرون زدگی رحم بصورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس).

ج)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل: لنگش (گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.

د)بیماریهای عفونی شامل: سل و بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، یون، تب نزله ای بدخیم، سالمونلوز، کزاز.

ه)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: صاعقه، سیل، زلزله، مارگزیدگی .

مورد بیمه: 
دام های پرواری(سبک وسنگین) مستقر در واحدهای دامداری واجد شرایط بیمه.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد تا پایان دوره پرورش: گوسفند و بز = 120 روز, گوساله نر بومی = 200 روز, گوساله نر دو رگ و اصیل = 300 روز
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)بیماریهای داخلی شامل: نفخ حاد شکمبه، سوء هاضمه حاد(انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی شیردان)، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق (پریتونیت)، آب آوردن شکم (آسیت)، تورم ضربه ای نگاری (TRP)، ورم پرده خارجی قلب (بریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، کوری دوچشم.

ب)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل: لنگش (گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.

ج)بیماریهای عفونی شامل: تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، تب نزله ای بدخیم.

د)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: صاعقه، سیل، زلزله، مارگزیدگی .

مورد بیمه: 
گوساله و گاو نر رجیستر(ثبت مشخصات در مراکز اصلاح نژاد) که برای اسپرم گیری مورد استفاده قرار می گیرند و در محدوده سنی 12 ماهگی تا 8 سالگی قرار دارند.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

گزینه عمومی:
الف)بیماریهای داخلی شامل:نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی . نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی
شیردان)، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به جراحی، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها،
ورم پرده صفاق(پریتونیت)، آب آوردن شکم (آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری (TRP)، ورم
پرده خارجی قلب (پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، سنگ های کیسه صفراوی، پنومونی، آبسه
ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، ناراحتی های عصبی، کوری دو چشم.
ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل:
آسیب ها و بیمار یهایی که منجر به حذف دام شود .
پ)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل:
لنگش(گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.
ت)بیماریهای عفونی شامل:
سل و بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، یون، تب نزله ای
بدخیم،ا کتینومایکوز،ا کتینوباسیلوز.
ث)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل:
سیل، زلزله، مارگزیدگی، صاعقه و آتش سوزی غیر عمدی.
گزینه تکمیلی:
شامل کلیه عوامل خطر تحت پوشش در گزینه عمومی و بیمار یهای تورم عفونی بینی و نای، اسهال
ویروسی و لکوزانزئوتیک می باشد.

صفحه‌ها