يكشنبه، 06 فروردين 02

انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی

مورد بیمه: 
تلیسه آبستن، گاو شیری (حداکثر 8 ساله)، گوساله نر و ماده( 9- 3 ماهه و 15 - 9 ماهه)، گاو نر تخمی رجیستر (ثبت مشخصات شده در مراکز اصلاح نژاد ) و گاو نر تخمی غیر رجیستر، که در مزارع پرورش دام صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر نگه داری میشود.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
1
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)بیماریهای داخلی شامل: تب شیر یا فلجی بعد از زایمان، سندروم زمین گیری در گاو شیری، سقط جنین بالای سه ماهه(در تلیسه های غیر آبستن که بعدا آبستن شوند و در تلیسه های آبستن و گاو شیری)، جنین مومیائی، ورم پستان فوق حاد، پارگی لیگامانهای پستان،آبسه های وسیع پستان، کور شدن حداقل دو کارتیه پستان، نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ( انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا وانباشتگی شیردان)، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به جراحی، اتساع و زخمهای خونریزی دهنده شیردان، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق(پریتونیت)، آب آوردن شکم(آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری( TRP)، ورم پرده خارجی قلب(پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، سنگهای کیسه صفراوی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، کوری دو چشم .

ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل: سخت زایی، عفونتهای رحمی(متریت،ا ندومتریت، پیومتریت)، چسبندگی رحم، پارگی رحم،بیرون زدگی رحم بصورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس)، تورم یا چسبندگی بورس تخمدانی، تومورها و کیست های تخمدانی مقاوم غیر قابل درمان، تورم لوله های تخم بر (سالپنژیت)، بارور نشدن دام(در صورتی که دام کاملاً سالم تشخیص داده شود و پس از گذشت 7 ماه از آخرین زایش درصورتی که اقدامات لازم و متعارف برای بارور شدن دام انجام شده باشد).

ج)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل: لنگش (گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.

د)بیماریهای عفونی شامل: سل و بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، یون، تب نزله ای بدخیم، سالمونلوز، اکتینومایکوز، اکتینوباسیلوز.

ه)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: صاعقه، سیل، زلزله، مارگزیدگی.

مورد بیمه: 
گوساله و گاو نر رجیستر(ثبت مشخصات در مراکز اصلاح نژاد) که برای اسپرم گیری مورد استفاده قرار می گیرند و در محدوده سنی 12 ماهگی تا 8 سالگی قرار دارند.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

گزینه عمومی:
الف)بیماریهای داخلی شامل:نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی . نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی
شیردان)، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به جراحی، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها،
ورم پرده صفاق(پریتونیت)، آب آوردن شکم (آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری (TRP)، ورم
پرده خارجی قلب (پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، سنگ های کیسه صفراوی، پنومونی، آبسه
ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، ناراحتی های عصبی، کوری دو چشم.
ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل:
آسیب ها و بیمار یهایی که منجر به حذف دام شود .
پ)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل:
لنگش(گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.
ت)بیماریهای عفونی شامل:
سل و بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، یون، تب نزله ای
بدخیم،ا کتینومایکوز،ا کتینوباسیلوز.
ث)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل:
سیل، زلزله، مارگزیدگی، صاعقه و آتش سوزی غیر عمدی.
گزینه تکمیلی:
شامل کلیه عوامل خطر تحت پوشش در گزینه عمومی و بیمار یهای تورم عفونی بینی و نای، اسهال
ویروسی و لکوزانزئوتیک می باشد.

مورد بیمه: 
ماهیان قزل آلای رنگین کمان که با آب چاه، قنات و چشمه پرورش مي يابند.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی.
شماره صفحه: 
21
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ،توفان، زلزله، تغییرات ناگهانی دمای آب (در اثر کاهش دبی آب ناشی از تغییرات جوی وخشکسالی)، تغییرات کدورت (گل آلودگی) آب ناشی از باران های سیل آسا، رگبار، تگرگ، ذوب برف، خشکسالی وکاهش دبی آب ناشی از عوامل قهری طبیعی، نامناسب بودن رژیم گازی آب چاه (گازهای محلول)و قطع برق شبکه سراسری بیش از 5 ساعت با تأئید اداره برق منطقه در صورت داشتن ژنراتور و بیمار ی ها.

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه تخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 80 هفتگی.
شماره صفحه: 
13
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیرعمد (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی) و امراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلور، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز وخسارتهای ناشی از حذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.

مورد بیمه: 
دام های پرواری(سبک وسنگین) مستقر در واحدهای دامداری واجد شرایط بیمه.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد تا پایان دوره پرورش: گوسفند و بز = 120 روز, گوساله نر بومی = 200 روز, گوساله نر دو رگ و اصیل = 300 روز
شماره صفحه: 
5
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)بیماریهای داخلی شامل: نفخ حاد شکمبه، سوء هاضمه حاد(انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی شیردان)، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق (پریتونیت)، آب آوردن شکم (آسیت)، تورم ضربه ای نگاری (TRP)، ورم پرده خارجی قلب (بریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، کوری دوچشم.
ب)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل: لنگش (گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.
ج)بیماریهای عفونی شامل: تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، تب نزله ای بدخیم.
د)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: صاعقه، سیل، زلزله، مارگزیدگی .

مورد بیمه: 
دام های نژاد بومی یا آمیخته شامل تلیسه آبستن و گاو شیری، گوساله نر و ماده ( 9- 3 ماهه و 15 - 9 ماهه) و گاو نر تخمی، که در واحد های پرورشی واجد شرایط نگهداری می شود.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
3
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

الف)بیماریهای داخلی شامل: تب شیر یا فلجی بعد از زایمان، سندروم زمین گیری، ورم پستان فوق حاد، نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزار لا و انباشتگی شیردان )، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به درمان، اتساع و زخمهای خونریزی دهنده شیردان، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها، ورم پرده صفاق(پریتونیت)، آب آوردن شکم(آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری (TRP)، ورم پرده خارجی قلب (پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، سنگ های کیسه صفراوی، پنومونی، آبسه ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، کوری دو چشم .
ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل: سخت زایی، عفونتهای رحمی(متریت، اندومتریت، پیومتریت)، پارگی رحم، بیرون زدگی رحم بصورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس) .
ج)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل: لنگش (گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.
د)بیماریهای عفونی شامل: بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، سل، یون، تب نزله ای بدخیم، سالمونلوز،ا کتینومایکوز،ا کتینوباسیلوز.
ه)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل: صاعقه، سیل، زلزله، مارگزیدگی .

مورد بیمه: 
بیمه میگوی پرورشی شامل دو گونه سفید هندی و وانامی یا پاسفید می باشد که در دو سیستم پرورشی «باهواده » و «بدون هواده » تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
مناطق تحت پوشش: 
استا نهای: خوزستان ،بوشهر ،سیستان وبلوچستان، هرمزگان.
مدت پوشش بیمه: 
150 روز از تاریخ ذخیره دارکردن استخرها.
شماره صفحه: 
24
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، توفان، زلزله، ریزش دیواره استخر در اثر عوامل غیرمدیریتی، تغییرات پیش بینی نشده جوی(افزایش یا کاهش دما) که منجر به کاهش اکسیژن استخرها و سرمازدگی میگوها می گردد، کشندقرمز وبیمار ی ها.

صفحه‌ها