پنجشنبه، 03 فروردين 02

نمایشگاه جامع کشاورزی

گزارش تصویری از حضور فعال صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی ، به منظور انعکاس حضور فعال صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران (19 الی 22 دی ماه) گزارش خبری - تصویری در زمینه معرفی فعالیت ها و خدمات بیمه کشاورزی منتشر می گردد. در این گزارش تصویری آقایان: محمدحسن نخستین آصف؛ کارشناس مسئول بیمه باغبانی اداره کل توسعه...
مشارکت فعال صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، نمایشگاه جامع کشاورزی از روز دوشنبه مورخ 19 دیماه 1401 به مدت چهار روز از ساعت 9 الی 15 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار می نماید. صندوق بیمه کشاورزی نیز با حضور و مشارکت فعال در این نمایشگاه و برپایی غرفه در سالن شماره 5، پذیرای عموم فعالان و تولیدکنندگان محترم...