پنجشنبه، 20 بهمن 01

آل امین

پیام قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به مناسبت روز جهانی شیلات (30 آبان / 21 نوامبر) بسمه تعالی تأمین غذای سالم و مغذی برای جمعیت رو به رشد در دنیا امری ضروری است و در این میان صنعت شیلات و آبزی پروری، نقش مهم و فزاینده ای را در تغذیه جهانی و ایجاد امنیت غذایی ایفاء می نماید. در سال های اخیر تغییرات به وجود آمده در روند رژیم غذایی سبب افزایش قابل توجهی درمیزان سرانه مصرف آبزیان شده و پیش‌بینی میگردد...