پنجشنبه، 20 بهمن 01

روز جهانی شیلات

ویژه نامه بیمه کشاورزی با عنوان " بیمه آبزیان؛ زیرساخت توسعه آبزی پروری " به مناسبت روز جهانی شیلات منتشر شد ب ه گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به مناسبت روز جهانی شیلات ( 30 آبان ماه / 21 نوامبر)، ویژه نامه بیمه کشاورزی با عنوان"بیمه آبزیان؛ زیرساخت توسعه آبزی پروری" مشتمل بر: پیام تبریک علیرضا آل امین قائم مقام و عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی...
پیام قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به مناسبت روز جهانی شیلات (30 آبان / 21 نوامبر) بسمه تعالی تأمین غذای سالم و مغذی برای جمعیت رو به رشد در دنیا امری ضروری است و در این میان صنعت شیلات و آبزی پروری، نقش مهم و فزاینده ای را در تغذیه جهانی و ایجاد امنیت غذایی ایفاء می نماید. در سال های اخیر تغییرات به وجود آمده در روند رژیم غذایی سبب افزایش قابل توجهی درمیزان سرانه مصرف آبزیان شده و پیش‌بینی میگردد...