چهارشنبه، 02 فروردين 02

کشت قراردادی

جلسه هماهنگی ویژه بیمه کشاورزی در طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت قراردادی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، روز یکشنبه 22 آبان ماه 1401 جلسه سراسری با موضوع " بیمه کشاورزی در طرح جهش تولید در دیمزارها و کشت قراردادی " و مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی و معاونین خدمات بیمه ای مدیریت های شعب بانک کشاورزی در سراسر استانها برگزار گردید. در این وبینار ابتدا قدرت اله...
هماهنگی دستگاه های اجرایی برای اجرای کشت قراردادی با محوریت گندم در کشور به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست هماهنگی برای اجرای کشت قراردادی با محوریت گندم، تامین کود و بیمه محصولات کشاورزی را از موارد مهم اجرای این طرح اعلام کرد. مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از...