چهارشنبه، 02 فروردين 02

خیام نکویی

فراوانی، دسترسی اقتصادی، سلامت، ثبات و پایداری تولید در کنار هم امنیت غذایی را می‌سازند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اقتدار غذایی خواسته حاکمیت از وزارت جهادکشاورزی است و ما در ادامه دستیابی به امنیت غذایی پایدار در دولت سیزدهم به سوی اهداف حاکمیتی که همانا...
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، از اجرای الگوی کشت در سال آینده برای حوزه باغی خبر داد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا در خصوص تدوین برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی، گفت: هدف اصلی در تدوین الگوی کشت دستیابی به...