چهارشنبه، 02 فروردين 02

ششمین نمایشگاه شیلات

صندوق بیمه کشاورزی؛ در ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته، مشارکت فعال داشت. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته ازتاریخ 29 آبان الی 2 آذرماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 40 و 41 برگزار گردید. صندوق بیمه کشاورزی نیز به منظور معرفی دستآوردها و خدمات نوین بیمه کشاورزی در زیر بخش بیمه...
حضورصندوق بیمه کشاورزی در رویداد نمایشگاهی شرکت های دانش بنیان شیلاتی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، رویداد نمايشگاهی شركت هاي دانش بنيان شيلاتی ازسوی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری برگزار گردید. این رویداد در روز سه شنبه يكم شهريور 1401 با حضور معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاون وزير و رئيس سازمان...