چهارشنبه، 02 فروردين 02

سی و هشتمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه کشاورزی

پیام قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به مناسبت سالروز تأسیس صندوق بیمه کشاورزی 23 خرداد ماه تداعیگر خرد و همت والای جمعی از نخبگان، متخصصین متعهد و مدیران آینده نگردر بنیانگذاری نهادی با عنوان" صندوق بیمه کشاورزی " است که توانسته با نگاهی تحول گرایانه و راهبردی و بهره گیری از ظرفیتها و توانمندی ها در ایجاد امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولیدات کشاورزی نقش آفرینی نموده و در طریق دستیابی به توسعه...
سیاست های ارتقاء ضریب نفوذ بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس این نهاد حمایتی، مجموعه برنامه های رادیویی با عنوان "بیمه کشاورزی؛ بیمه دانش بنیان" را با همکاری شبکه رادیو یی گفتگو تهیه نموده تا فعالیت­ ها، خدمات و دستاوردهای حوزه بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی و منعکس نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه...
نقش بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک در بخش کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس این نهاد حمایتی، مجموعه برنامه های رادیویی با عنوان " بیمه کشاورزی؛ بیمه دانش بنیان " را با همکاری شبکه رادیو یی گفتگو تهیه نموده تا فعالیت­ ها، خدمات و دستاوردهای حوزه بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی و منعکس نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق...
کشاورزی اقتصادی و دانش بنیان و نقش بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد تأسیس این نهاد حمایتی، مجموعه برنامه های رادیویی با عنوان "بیمه کشاورزی؛ بیمه دانش بنیان" را با همکاری شبکه رادیو یی گفتگو تهیه نموده تا فعالیت­ ها، خدمات و دستاوردهای حوزه بیمه کشاورزی را برای مخاطبین این عرصه به نحو شایسته­ ای معرفی و منعکس نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق...

صفحه‌ها