پنجشنبه، 09 آذر 02

سالگشت تأسیس صندوق بیمه کشاورزی

عملکرد بیمه کشاورزی در 23 خردادماه، سالروز تأسیس صندوق بیمه کشاورزی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، ضمن گرامیداشت روز 23 خردادماه سال 1401 مصادف با سی و هشتمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه کشاورزی ، آخرین آمار استخراج شده از سامانه جامع بیمه کشاورزی حاکی از آن دارد از شروع سال زراعی 1401-1400 تا به امروز با صدور 1.33 میلیون فقره بیمه نامه، کل حق بیمه تولیدی برابر با 46 هزار...
مقارن با سی و هفتمین سالگشت تأسیس صندوق بیمه کشاورزی؛ جلسه هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در ادامه سلسله نشست های هفتگی هیأت مدیره، صبح روز یکشنبه 23 خرداد ماه 1400 مقارن با سی و هفتمین سالگشت تأسیس صندوق بیمه کشاورزی، جلسه هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی با حضور محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره و شماری...