چهارشنبه، 02 فروردين 02

#بیمه_کشاورزی

بیمه عوامل تولید و کشت های قراردادی در بخش کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نظر دارد فعالیت­ ها و دستاوردها در حوزه بیمه کشاورزی را به نحو شایسته­ ای تشریح نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، حدادنژاد رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ای به همراه محرابیان مدیر انجمن گلخانه داران ایران ، روز سه شنبه 19 بهمن ماه...
ساز و کار تأمین منابع مالی در بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نظر دارد فعالیت­ ها و دستاوردها در حوزه بیمه کشاورزی را به نحو شایسته­ ای تشریح نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، حسن نژاد قائم مقام و عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی به همراه محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای...
بیمه آبزیان از مبادی تولید،ضعف ها و قوت ها صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نظر دارد فعالیت­ ها و دستاوردها در حوزه بیمه کشاورزی را به نحو شایسته­ ای تشریح نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، مشرقی کارشناس مسؤول اداره کل پایش و ارزیابی خسارت به همراه نبی زاده مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردآبی ، روز یکشنبه 17...
بیمه دام و طیور، تجارب و دستاوردها صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نظر دارد فعالیت­ ها و دستاوردها در حوزه بیمه کشاورزی را به نحو شایسته­ ای تشریح نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، شیدائی کارشناس مسؤول اداره ­کل توسعه خدمات بیمه ­ای به همراه مصطفوی رئیس هیأت مدیره کانون هماهنگی صنعت طیور ، روز شنبه 16 بهمن ماه...
توسعه فروش در بیمه کشاورزی، طرح ها و برنامه ها صندوق بیمه کشاورزی به مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نظر دارد فعالیت ها و دستاوردها در حوزه بیمه کشاورزی را به نحو شایسته ای تشریح نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، فهیما رئیس اداره­ کل فروش و نمایندگی های صندوق بیمه کشاورزی به همراه اکبرزاده مؤلف و مدرس بیمه و بازاریابی و مسرور مدیرعامل...
تحول در طرح­ های بیمه کشاورزی، سیاست ­ها و راهبردها صندوق بیمه کشاورزی به ­مناسبت گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، در نظر دارد فعالیت­ ها و دستاوردها در حوزه بیمه کشاورزی را به نحو شایسته­ ای تشریح نماید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، ابراهیمی پاک، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی به همراه چیذری عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، روز...

صفحه‌ها