پنجشنبه، 08 خرداد 99

آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند ؟

نشريه: 
اقتصاد کشاورزی و توسعه
سال انتشار: 
1387
نويسندگان: 
دکتر محمد قربانی ، فاطمه جعفری
فايل: