پنجشنبه، 08 خرداد 99

رضایتمندی کشاورزیان از بیمه کشاورزی کاربرد تحلیل مسیر

نشريه: 
اقتصاد کشاورزی و توسعه
سال انتشار: 
1388
نويسندگان: 
مسعود یزدان پناه ، دکتر غلامحسین زمانی ، دکتر کورش رضایی مقدم
فايل: