يكشنبه، 28 مهر 98

تعیین عوامل موثر بر تقاضای بیمه ی باغداران مرکبات در شهرستان بابل

نشريه: 
تحقیقات اقتصاد کشاورزی
سال انتشار: 
1390
نويسندگان: 
رسول محمد رضایی ، کمیل مهجوری ، محمد کاوسی کلاشمی ، کمال عطایی سلوط
فايل: