چهارشنبه، 28 ارديبهشت 01

جلسه کارگروه تخصصی بیمه مراکز تکثیر میگو- باحضور مدیران و کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی و نمایندگانی از سازمان شیلات، دامپزشکی، اتحادیه تکثیر میگو، اتحادیه تولید وتجارت آبزیان و چند تن از آبزی پروران کشور-22 دی ماه1400