چهارشنبه، 28 ارديبهشت 01

جلسه تخصصی بیمه نیشکر- باحضور هیأت مدیره و مدیران صندوق بیمه کشاورزی، معاون خدمات بیمه ای مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان و مدیران شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی -22دی ماه1400