چهارشنبه، 28 ارديبهشت 01

تفاهم نامه همکاری بین صندوق بیمه کشاورزی و مرکز نوآوری باز و انتقال فناوری وستا با حضور مدیران ارشد دو مجموعه با هدف بستر سازی مناسب برای خلق کسب و کارهای استارتاپی نوین در نظام بیمه کشاورزی از طریق برگزاری رویدادها و کلیه فرایندهای شتابدهی – 24 آذر 1400