شنبه، 06 آذر 00

نشست مشترک صندوق بیمه کشاورزی با معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، معاونت هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مدیریت عامل شرکت پردیس با موضوع طرح جهش تولید در سال زراعی 1401-1400– 8 شهریور 1400