چهارشنبه، 02 اسفند 96

بازدید آقای صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شیلات از سامانه مانیتورینگ 3 بهمن 96