پنجشنبه، 03 فروردين 02

راهنمای صدور بیمه نامه

1- بيمه ­گذاران عزيز مي­توانند براي عقد قرارداد به شعب بانك كشاورزي و يا شركتهاي خدمات بيمه­ اي (كارگزاری بيمه)  در شهرستانها مراجعه نموده و نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايند. بهره ­برداران بخش كشاورزي توجه داشته باشند كه زماني قرارداد بيمه اعتبار دارد كه بیمه گذار و بیمه گر آن را امضا کرده و مبلغ حق بيمه نيز به حساب واريز شده باشد.

 

2- مهلت عقد قرارداد براي هر محصول متفاوت بوده و براي استفاده از پوشش­هاي حمايتي بيمه مي­ بايست در زمان مقرر و قبل از پايان مهلت، جهت عقد قرارداد به مراكز مربوط مراجعه نمایند.

 

3- توليدكنندگان براي اطلاع از شرايط بيمه ­نامه مي­ بايست متن قرارداد و ظهر آن را مطالعه نموده تا از مواردي كه خود و بيمه ­گر وظيفه دارند آن را رعايت كنند، آگاهي كامل یابند و از بروز مشكلات بعدي جلوگيري بعمل آيد.