سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه نخود

مورد بیمه: 
بیمه محصول نخود دیم از مقطع زمانی کاشت تا برداشت محصول براساس قرارداد منعقد شده.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی ، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، چهار محال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان ، مرکزی، همدان.
مدت پوشش بیمه: 
کشت پائیزه از زمان انعقاد قرارداد(حداکثر پایان آبان ماه)تا خاتمه قرارداد (حداکثر پایان خردادماه)، کشت بهاره از زمان انعقاد قرارداد (حداکثر پایان فروردین ماه) تا خاتمه قرارداد (پایان تیرماه).
شماره صفحه: 
16
دسته بندی: 
زراعیگروه حبوبات
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، تگرگ، سرما، یخبندان، باران های سیل آسا ، زلزله ، توفان، خشکسالی، گرما در زمان گلدهی.

گروه حبوبات