پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه طیور اجداد تخمگذار

مورد بیمه: 
جوجه های یکروزه اجداد تخمگذار.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از یک روزگی تا پایان 68 هفتگی.
شماره صفحه: 
16
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، توفان، صاعقه، زلزله و آتش سوزی غیرعمدی (بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی)وامراض نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزا، مایکوپلاسموز، سالمونلوز، مارک، لوکوز، گامبورو، لارینگوتراکئیت، کوکسیدیوز، پاستورلوز، خسارتهای ناشی ازحذف کانون آلوده بنابه تشخیص واعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور.