پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه اسب

مورد بیمه: 
اسب های نژاد عرب، ترکمن، کردی، اسبچه خزر و .... از آغاز 7 ماهگی تا پایان 12 سالگی.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرار داد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
7
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

دل دردهای شدید منجر به مرگ، قولنج، ناراحتی های گوارشی منجر به مرگ، ذات الریه، ذات الجنب، نقص عضو و صدمات منجر به از کار افتادن اندام حرکتی، مشمشه، گوروم، مار گزیدگی، هار گزیدگی، سخت زایی، خفگی، کوری دو چشم، حوادث حین آماده سازی منجر به نقص عضو یا مرگ، سیل و زلزله .