پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه گاو های مراکز اصلاح نژاد

مورد بیمه: 
گوساله و گاو نر رجیستر(ثبت مشخصات در مراکز اصلاح نژاد) که برای اسپرم گیری مورد استفاده قرار می گیرند و در محدوده سنی 12 ماهگی تا 8 سالگی قرار دارند.
مناطق تحت پوشش: 
سراسر کشور
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال شمسی.
شماره صفحه: 
4
دسته بندی: 
انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی
عوامل خطر تحت پوشش: 

گزینه عمومی:
الف)بیماریهای داخلی شامل:نفخ حاد شکمبه، سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی . نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی
شیردان)، جابجائی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به جراحی، اسهال مزمن، پیچ خوردگی روده ها،
ورم پرده صفاق(پریتونیت)، آب آوردن شکم (آسیت)، فتق دیافراگماتیک، تورم ضربه ای نگاری (TRP)، ورم
پرده خارجی قلب (پریکاردیت)، سیروز کبدی، هپاتیت، آبسه کبدی، سنگ های کیسه صفراوی، پنومونی، آبسه
ریوی، عفونت و نارسائی کلیه، ناراحتی های عصبی، کوری دو چشم.
ب)آسیب ها و بیماریهای دستگاه تناسلی شامل:
آسیب ها و بیمار یهایی که منجر به حذف دام شود .
پ)اختلالات عمومی اندامهای حرکتی شامل:
لنگش(گندیدگی سم و عفونت مفاصل)، دررفتگی و شکستگی های اندامهای حرکتی و ستون فقرات و دنده ها.
ت)بیماریهای عفونی شامل:
سل و بروسلوز، تب برفکی، شاربن، شاربن علامتی، پاستورلوز، لپتوسپیروز، هاری، تیلریوز، یون، تب نزله ای
بدخیم،ا کتینومایکوز،ا کتینوباسیلوز.
ث)عوامل طبیعی غیرقابل پیشگیری شامل:
سیل، زلزله، مارگزیدگی، صاعقه و آتش سوزی غیر عمدی.
گزینه تکمیلی:
شامل کلیه عوامل خطر تحت پوشش در گزینه عمومی و بیمار یهای تورم عفونی بینی و نای، اسهال
ویروسی و لکوزانزئوتیک می باشد.