سه شنبه، 15 اسفند 02

بیمه جنگلکاری های 1تا 5 سال

مورد بیمه: 
عبارتند از: خسارات وارده به نهال های جنگلی بر اثر عوامل تحت پوشش (معادل هزینه دوباره کاری).
مناطق تحت پوشش: 
استان های: مازندران، گیلان، گلستان.
مدت پوشش بیمه: 
از زمان عقد قرارداد حداکثر به مدت 1 سال(به شرط اجرای عملیات).
شماره صفحه: 
3
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمنابع طبیعی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل ، خشکسالی ، سرما و یخبندان