پنجشنبه، 09 آذر 02

بیمه مزارع گل زعفران

مورد بیمه: 
بیمه مزارع گل زعفران، شامل بوته زعفران اعم از برگ، ساقه، گل (محصولات زعفران) و اندام زیر زمینی (پیاز زعفران) در طول مدت قرارداد می باشد.
مناطق تحت پوشش: 
استان های: اصفهان، خراسان شمالی ،خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس،کرمان، یزد.
مدت پوشش بیمه: 
در مناطق سردسیر از پایان آبان ماه تا پایان آبان ماه سال بعد. در مناطق گرمسیر از 15 آذر ماه تا 15 آذرماه سال بعد.
شماره صفحه: 
16
دسته بندی: 
باغبانی و منابع طبیعیمحصولات باغی
عوامل خطر تحت پوشش: 

سیل، تگرگ، زلزله، باران های بی موقع و مداوم زمان برداشت، سرما، خشکسالی.