پنجشنبه، 03 فروردين 02

سامانه مدیریت دعاوی

سامانه مدیریت دعاویسامانه مدیریت دعاوی، سامانه ایست متمرکز برپایه وب که کلیه کنترل های الکترونیکی پرونده های دعاوی و اجرای احکام صندوق بیمه به صورت متمرکز از طریق ستاد قابل انجام می باشد . مشاهده اسکن اوراق قضایی صادره از سوی محاکم و انجام اقدامات قانونی منظم روی آنها، قابلیت گزارشگیری از نحوه پیشرفت پرونده های قضایی، هشدار پیامکی اوقات رسیدگی به پرونده ها، قابلیت رصد لایه های مختلف مدیریتی در حوزه اجرای احکام دعاوی، آرشیو الکترونیکی اسناد مرتبط با پرونده و امکان تنظیم دادخواست ها و شکواییه ها و استفاده از بانک اطلاعات قوانین، برخی از قابلیت های این سامانه به شمار می رود.

 

 

ارسال نظر جدید