سه شنبه، 15 اسفند 02

گزارش تصویری از حضور فعال صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران + فیلم گزارش خبری

گزارش تصویری از حضور فعال صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران

   به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی ، به منظور انعکاس حضور فعال صندوق بیمه کشاورزی در نمایشگاه جامع کشاورزی ایران (19 الی 22 دی ماه)  گزارش خبری - تصویری در زمینه معرفی فعالیت ها و  خدمات بیمه کشاورزی منتشر می گردد.

   در این گزارش تصویری آقایان: محمدحسن نخستین آصف؛ کارشناس مسئول بیمه باغبانی اداره کل توسعه خدمات بیمه ای ، حبیب اله ضیایی؛ معاون روابط عمومی و امور بین الملل و رامین امینی زارع؛ معاون روابط عمومی و همکاریهای بین الملل بانک کشاورزی توضیحاتی را در خصوص نحوه فعالیت و انواع خدمات و طرح های بیمه کشاورزی  ارائه نموده اند.

    در پایان نظر شما را به مشاهده این گزارش تصویری جلب می نماییم.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی

ارسال نظر جدید