شنبه، 13 خرداد 02

عوامل تولید در بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه کشاورزی قراردارند+ فیلم کوتاه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، در حال حاضر پنج گروه از عوامل تولید در بخش کشاورزی شامل:

  • تنه درختان
  • سازه، پوشش و تاسیسات گلخانه ای
  • ماشین آلات کشاورزی
  • سازه و تجهیزات قفس های پرورش ماهی در آب
  • سایه بان ها در باغات

  در مقابل وقوع عوامل خطر قهری - طبیعی، تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قراردارد.

 نظر شما را به دیدن فیلمی کوتاه در خصوص "معرفی بیمه عوامل تولید در بخش کشاورزی" جلب می نمائیم.

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید