چهارشنبه، 17 خرداد 02

اولین نشست بررسی راهکارهای توسعه پوشش بیمه کشاورزی با حضور رؤسای سازمان های جهاد کشاورزی در صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، نخستین نشست از مجموعه نشست های "بررسی راهکارهای توسعه پوشش بیمه کشاورزی " در سال زراعی جاری، با حضور رؤ سای سازمان های جهاد کشاورزی و مدیران ستادی و استانی صندوق بیمه کشاورزی روز یکشنبه 20 آذرماه 1401 در محل سالن جلسات این سازمان برگزار گردید.

 در این نشست علاوه بر تشریح راهبردها و برنامه های کلان بیمه کشاورزی در راستای پشتیبانی از تولید ملی و امنیت غذایی کشور و  حمایت از سیاست های محوری وزارت جهاد کشاورزی  دولت سیزدهم به ویژه بیمه کشاورزی قراردادی، بیمه طرح جهش تولید در دیمزارها و بیمه اجباری دام، به بررسی عملکرد بیمه کشاورزی در استان ها و بیان قابلیت های سامانه جامع بیمه کشاورزی به عنوان  سا مانه ای هوشمند و دیجیتالی پرداخته شد.

خاطر نشان می سازد حاضران جلسه، در خصوص تقویت زمینه های همکاری میان صندوق بیمه کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی و همچنین چالشها و راهکارها در مسیر توسعه بیمه کشاورزی به بحث و تبادل نظر پرداختند.   

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید