چهارشنبه، 17 خرداد 02

پوستر اینفوگرافیک بیمه کشاورزی به مناسبت 13 آذرماه، روز ملی بیمه منتشر گردید.

پوستر اینفوگرافیک بیمه کشاورزی به مناسبت 13 آذرماه، روز ملی بیمه منتشر گردید.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، به مناسبت 13 آذرماه روز ملی بیمه پوستر اینفوگرافیک بیمه کشاورزی منتشر گردید. 

این پوستر اینفوگرافیک علاوه بر اشاره به اهم اقدامات و فعالیت ها ی بیمه کشاورزی و تعداد موضوع های بیمه ای تحت پوشش، حاوی نمودارهایی است که به بیان روند میزان حق بیمه تولیدی، غرامت پرداختی و تعداد قراردادهای بیمه در 5 سال زراعی اخیر می پردازد. 

صندوق بیمه کشاورزی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن روز ملی بیمه، از تمامی تولید کنندگان بخش کشاورزی دعوت می نماید تا با مراجعه به نمایندگی های بیمه کشاورزی و شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور نسبت به عقد قرارداد بیمه برای تحت پوشش قراردادن محصولات تولیدی خود در برابر عوامل خطر قهری- طبیعی و بیماریهای قرنطینه ای اقدام نمایند. 

منبع: 
روابط عمومی و بین الملل

ارسال نظر جدید